آخرین اخبار

نشست معرفی شتابدهنده سرآیند افکار نو و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد با حضور رابطین کارآفرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد

نشست معرفی شتابدهنده سرآیند افکار نو و مرکز نوآوری پارک علم و فناوری یزد با حضور رابطین کارآفرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد جناب آقای دکتر احرامپوش رییس دانشکده بهداشت و جناب آقای دکتر قانعیان , در محل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی شهید صدوقی یزد برگزار گردید.