آخرین اخبار

تفاهم نامه همکاری بین شرکت رایورز کویر و شتابدهنده سرآیند افکار نو منعقد گردید

تفاهم نامه همکاری بین شرکت رایورز کویر و شتابدهنده سرآیند افکار نو جهت تامين نرم افزار حسابدارى شركت هاى مستقر در شتابدهنده با حضور جناب آقای مهندس فرح بخش مدیرعامل شرکت رایورز کویر منعقد گردید .