آخرین اخبار

نمایش از پنج شنبه, 05 دی 1398 10:55

بازدید مديران سازمان جهاد کشاورزی یزد

بازدید مديران سازمان جهاد کشاورزی یزد ، از شتابدهنده سان و آزمایشگاه آبسار کویر با حضور جناب آقای مهندس حاجی حسینی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ، جناب آقای مهندس قیصری و جناب آقای دكتر دهستانی.